Leki Poranne, Polish Theater Poster

Indeks: 3448
150,00 zł
the Morning Fear - Stanislaw Grochowiak
Original Polish theater poster
Data druku: 1983
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pozioma