Devils, The Possessed, Dostoyevsky, Polish Theater Poster

Indeks: 2178
110,00 zł
Biesy
Original Polish Theater Poster
Data druku: 2002
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa