Le Bourgeois Gentilhomme, Moliere, Polish Theater Poster

Indeks: 3678
53,00 $
Czytaj więcej
Ilość

The Would-Be Gentleman - Moliere - Mieszczanin szlachcicem
Original Polish theater poster
Data druku: 1991
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa