Romeo and Juliet, Shakespeare, Polish Theater Poster

Autor: Roslaw Szaybo
Indeks: 2768
150,00 zł
Romeo and Juliet, William Shakespeare
Original Polish theater poster
Data druku: 1989
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa