Czyje to życie? polski plakat teatralny, Rafał Olbiński

Indeks: 1153
210,00 zł
Czyje to zycie
Original Polish Theater Poster
Poster for the play of Brian Clarks
Data druku: 1980
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa