Dieu A Boie t il?, Polish Theater Poster

Indeks: 0213
150,00 zł
Poster for Epiky Theatre
Data druku: 1991
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa