Frank, The Fifth, Polish Theater Poster

Indeks: 2696
474,00 $
Czytaj więcej
Ilość

Frank V / Frank der Funfte: Oper einer Privatbank
Original Polish theater poster
poster for a play of Friedrich Durrenmatt
Data druku: 1962
Wielkość plakatu: A1
Orientacja: Pionowa