Tomaszewski and His Students, Polish Poster

Autor: Lech Majewski
Indeks: 5086
70,00 zł
Exhibition in Istanbul
Original Polish poster
Data druku: 2014
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa