Affiche a la Francaise

Autor: Roman Kalarus
Indeks: 1699
135,00 zł
Plakat po francusku
Exhibition of French posters
Data druku: 1991
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pozioma