Krol IV, Polish Theater Poster

Indeks: 3964
180,00 zł
King IV - Stanislaw Grochowiak
Original Polish theater poster
Data druku: 1980
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa