_

La Nika Wet

Indeks: 1155
150,00 zł
Theatre de Banlieue
Theater poster
Data druku: 1989
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa