The Stormy Life of Lasik Roitschwantz

Indeks: 0788
200,00 zł
The Stormy Life of Lasik Roitschwantz
Burzliwe zycie Lejzorka

A play written by Ilya Grigoryevich Ehrenburg
Original Polish theater poster
Data druku: 1990
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa