Stefania Kajowa, Monotypie, Exhibition Poster

Designer: Ryszard Kaja
Reference: 4962
Read more
Quantity

Not available at the moment

Stefania Kajowa - wystawa monotypii
Original Polish exhibition poster
Year: 2012
Size: B1 approx 68x98cm
Orientation: Horizontal