Regulamin sklepu internetowego

Dane przedsiębiorcy


1. Właścicielem jest przedsiębiorstwo Galeria Plakatu polishposter.com.pl Joanna Marcinkiewicz z siedzibą pod adresem: Ul. św. Mikołaja 54-55, 50-127 Wrocław, NIP: 6912162356, REGON: 020156241, które prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu polishposter.com oraz galeriaplakatu.com.pl
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
5. Właściciel  zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.  

I. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
dostęp do sieci Internet
adres poczty email
2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia  dopasowanie  oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

II. Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.
2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika.  Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą
5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.
7. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
8. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
9. Zamówienie w sklepie można złożyć bez zakładania konta.

III. Realizacja zamówień

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia.
2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
-wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
-wybór formy dostawy i płatności
-podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
-zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
-wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta
-zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone  nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie  e-mailem  lub telefonicznie
4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
5. Ze względu na antykwaryczny charakter części oferty (plakaty jednostkowe, archiwalne) sklep potwierdza dostępność oferowanego towaru w ciągu 2-3 dni roboczych. W przypadku braku towaru zamówienie zostaje anulowane a całość zapłaconej kwoty jest zwracana klientowi. W przypadku braku tylko części zamówienia klient może zdecydować czy zamówienie ma być zrealizowane czy anulowane.

IV. Ceny i koszty przesyłki

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

5. Koszt krajowej przesyłki kurierskiej wynosi 22zł niezależnie od ilości zakupionych plakatów.

 

V. Pozostałe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://polishposter.com/pl/info/regulamin.html
2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub w przypadku usług - zawarcia umowy,
Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
Sprzedający w takim przypadku zwróci kupującemu koszt zakupu przedmiotu.
Zwrot kosztu zakupu przedmiotu zostanie zrealizowany natychmiast po otrzymaniu przez sklep zwracanego towaru.
Zwrotu nie obejmuje koszt zakupionych usług, których nie można zwrócić ze względu na charakter tych usług.
KOSZT ZWROTU TOWARU POKRYWA KUPUJĄCY.
Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość należy złożyć Sprzedającemu
stosowne oświadczenie woli,
pisząc na adres e-mail: info@polishposter.com
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy odesłać na adres:
Galeria Plakatu., ul. w. Mikołaja 54-55, 51-127 Wrocław


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
.
.
.

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzeda¿y
następujących rzeczy:
Data zawarcia umowy to ., data odbioru . .

Imię i nazwisko.
Adres ......
Data.
.
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)