XX krakow Jazz Festival, Polish Poster

Indeks: 4883
400,00 zł
XX Krakowski Festiwal Jazzowy
Original Polish Jazz poster
Data druku: 1975
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa