Wasilewski Drawing and Poster, Exhibition Poster

Indeks: 4738
70,00 zł
Mieczyslaw Wasilewski Rysunek i Plakat
Original Polish exhibition poster
Data druku: 2010
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa