Jacob and Esau, Polish Theater Poster

Indeks: 3512
158,00 $
Czytaj więcej
Ilość

Jakub i Ezaw - Samuel Groneman
Poster from Jewish Theater in Warsaw
Original Polish theater poster
Data druku: 1980
Wielkość plakatu: A1
Orientacja: Pionowa