Samuel Zborowski, Polish Theater Poster

Indeks: 2777
240,00 zł
Poster for the play of Juliusz Slowacki
Original Polish theater poster
Data druku: 1980
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa