Skrupul, Walka, Polish Movie Poster

Indeks: 1679
Czytaj więcej
Ilość

Czasowo niedostępny

Skrupul, Walka
Two films in memoriam of Dostoyevski
reżyseria: Ives Goulais
Data druku: 2000
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa