Wedding, The, Wyspianski, Polish Theater Poster

Indeks: 1671
Czytaj więcej
Ilość

Czasowo niedostępny

The Wedding / WeseleTheater poster
Data druku: 2000
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa