Sinful Davey

Indeks: 1590
250,00 zł
Zbereznik
Oryginalny polski plakat filmowy for English film
reżyseria: John Huston
Data druku: 1973
Wielkość plakatu: A1
Orientacja: Pionowa