Palace Hotel

Indeks: 1285
53,00 $
Czytaj więcej
Ilość

Palace Hotel
film, Poland
reżyseria: Ewa Kruk
Data druku: 1980
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa