Franz Kafka, Polish Poster

Autor: Piotr Dumala
Indeks: 1116
220,00 zł
Franz Kafka
Original Polish Poster
poster for animated art film by Piotr Dumala
reżyseria: Piotr Dumala
limited edition print
Data druku: 1993
Wielkość plakatu: A1
Orientacja: Pionowa