Arabian Adventure

Indeks: 1080
250,00 zł
Przygoda arabska
Oryginalny polski plakat filmowy for English film
reżyseria: CONNOR
aktorzy: Mickey Rooney, Christopher Lee
Data druku: 1977
Wielkość plakatu: B2
Orientacja: Pionowa