Spalony las

Indeks: 0914
250,00 zł

Romanian film film
reżyseria: Andrei Blaier
Data druku: 1972
Wielkość plakatu: A1
Orientacja: Pionowa