Three Days of the Condor

Indeks: 0778
Czytaj więcej
Ilość

Czasowo niedostępny

Trzy dni Kondora
film USA
reżyseria: Sydney Pollack
aktorzy: Robert Redford, Faye Dunaway, Max Von Sydow
Data druku: 1978
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa