Our online shop is closed now. We are on holiday. We will be back with online sales at the end of January 2022.

Halo Szpicbródka, plakat filmowy, Andrzej Klimowski

Indeks: 5152
Czytaj więcej

Not available at the moment

Halo szpicbrodka - Hallo Fred The Beard
Plakat w angielskiej wersji jzykowej
film, Polska
reżyseria: Janusz Rzeszewski, Mieczyslaw Jahoda
Year: 1978
Size: B1 approx 68x98cm
Orientation: Horizontal