Capital City, Polish Theater Poster

Indeks: 4722
18,50 €
Capital City
Original Polish theater poster
Data druku: 2008
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa