Don Kichote, Cervantes, Polish Poster

Indeks: 4633
19,50 £
Don Kichote by Miguel de Cervantes
Polish Theater poster
Oryginalny polski plakat
Data druku: 2009
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa