9 Lions, Polish Circus Poster

Indeks: 3646
89,00 £
8 Lions and one Woman
Original Polish CYRK poster
Data druku: 1971
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa