Old Clown, Polish Circus Poster

Indeks: 3434
180,00 zł
Old Clown Portrait
Polish cyrk poster
Data druku: 1983
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa