Barbarians - Maxim Gorki, Polish Theater Poster

Indeks: 3162
510,00 zł
Barbazyncy - Maksym Gorki (Maxim Gorky)
Original Polish theater poster
Data druku: 1976
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa