Wedding, Wyspianski, Polish Theater Poster

Indeks: 3157
100,00 zł
Stanislaw Wyspianski - Wesele
Original Polish theater poster
Data druku: 1995
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa