17th Biennale of Contemporary Exlibris

Indeks: 1707
100,00 zł
XVII Biennale Exlibrisu Wspolczesnego
Data druku: 1998
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa