In the Sky and On the Earth

Indeks: 1299
77,50 $
Na niebie i na ziemi
film - Poland
reżyseria: Julian Dziedzina
Data druku: 1974
Wielkość plakatu: A1
Orientacja: Pionowa