Klamczucha / Little Liar (B)

Indeks: 1275
77,50 $
Klamczucha
film, Poland
reżyseria: Anna Sokolowska
Data druku: 1981
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa