Wroclaw Opera Invites

Indeks: 0795
139,50 $
Panstwowa Opera we Wroclawiu Zaprasza
Promotion poster for the City Opera in Wroclaw,,
Data druku: 1983
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa