_

Diably Z Loudun, Penderecki, Polish Opera Poster

Indeks: 0676
360,00 zł
Devils Of Loudun
Poster for the opera of Krzysztof Penderecki
Data druku: 1974
Wielkość plakatu: B1 ok 68x98cm
Orientacja: Pionowa