A Few Days from the Life of I.I. Oblomov

Designer: Maria Ihnatowicz
Reference: 1961
Read more
Quantity

Not available at the moment

Neskolko dnej iz zhizni I.I. Oblomova
Kilka dni z zycia Oblomova

Original Polish Movie Poster
film, Russia
director: Nikita Mikhalkov
actors: Oleg Tabakov, Yuri Bogatyryov
Year: 1980
Size: B2 48x68cm
Orientation: Vertical